Het houden van witte postduiven

Het duivenhok te Den Haag

Het duivenhok te Den Haag

Het houden van witte postduiven is een hobby waarbij de duiven worden afgericht om vanaf een willekeurige locatie zo snel mogelijk weer terug te vliegen naar het thuishok. Een dergelijke uitdaging draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de duiven. Jaarlijks worden ongeveer 60 wedstrijden georganiseerd waarbij de postduiven vanuit Belgiƫ, Frankrijk en Spanje weer terug vliegen naar het thuishok in Nederland.

Onze witte postduiven leven gezamenlijk in een ruim bemeten duivenhok. In dat grote duivenhok heeft ieder stelletje weer een eigen broedhokje. Tijdens de dagelijkse verzorging mogen de duiven naar buiten. In de lucht zoeken de duiven elkaar op, vormen een groep en vliegen gezamenlijk in alle vrijheid in een richting die zij zelf bepalen. De ene dag richting Amsterdam of Rotterdam. Een andere dag richting Utrecht of Den Haag.

Tijdens africhtingsvluchten waarbij de duiven steeds verder van huis worden losgelaten, hebben de duiven geleerd waar het thuishok staat. Daarom kunnen onze witte postduiven zomaar ergens worden losgelaten en weten dan altijd weer de weg terug naar het thuishok te vinden. Daarbij maken de duiven gebruik van de zon en het elektromagnetisch veld van de aarde. Ook herkent de postduif hoog vanuit de lucht de lokale structuur van de bebouwing en snelwegen.

De houders van postduiven worden op landelijk niveau vertegenwoordigd door de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO). De NPO treedt regelmatig op als gesprekspartner van het verantwoordelijke ministerie over de uitvoering van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Mits op een correcte en verantwoorde manier uitgevoerd, heeft het laten uitvliegen van postduiven geen nadelige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van deze dieren. In een beleidslijn heeft de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in 2001 gesteld, dat het laten uitvliegen van postduiven geen nadelige gevolgen heeft voor het welzijn van de betrokken dieren.

Onze postduiven worden niet gefokt of gehouden voor de productie van producten of voor andere landbouwdoeleinden. Gelet op het gestelde in de Wet dieren verwijst het Besluit houders van dieren in artikel 1.1 naar bijlage II van dit besluit voor een opsomming van de uitgezonderde gezelschapsdieren, waaronder de postduif (Columbia livia).